The British Council

EDI - LCCI Recognitions

UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) priznatost LCCI ispita

    Mednarodno usposabljanje LCCI je priznano s strani več različnih izobraževalnih ustanov in gospodarskih organizacj po vsem svetu. Kandidati usposabljanje LCCI lahko uporabijo v podporo ob prijavi na visokošolske ustanove, v poklicna združenja ter na delovna mesta v javnem in zasebnem sektorju.

    Večina univerz v Združenem Kraljestvu ter znatno število univerz po svetu tovrstno usposabljanje sprejema kot primerno za doseganje splošnih vpisnih meril. Nadalje, večina univerz, tako v Združenem Kraljestvu kot v čezmorskih državah, usposabljanje LCCI iz angleškega jezika sprejema kot dokazilo za izpolnjevanje jezikovnih zahtev za sprejem kandidatov, ki jim angleščina ni prvi jezik. Umestitev tega usposabljanja v Skupni evropski referenčni okvir za jezike (Common European Framework - CEF) centrom v Evropi omogoča njegovo primerjavo z različnimi nacionalnimi izobraževalnimi standardi.

    Mednarodno usposabljanje LCCI pa ne predstavlja le poti za doseganje visokošolske izobrazbe, temveč je priznano tudi kot "vstopnica" za sprejem v strokovna združenja. Ker so ga odobrili tudi številni večji delodajalci in industrijska združenja, tovrstno usposabljanje predstavlja zelo pomemben segment v shemah korporativnega usposabljanja ter igra odločilno vlogo pri ugotavljanju sposobnosti in v programih zaposlovanja. Visoko vrednotenje tega usposabljanja je posledica njegove pomembnosti za moderno poslovno okolje in uporabnosti tako pridobljenega znanja v praksi.

Prenesi dokument Priznanja mednarodnega usposabljanja LCCI (LCCI International Qualifications Recognitions )