Spekter mednarodnega usposabljanja LCCI je oblikovan z namenom zagotoviti sposobnosti, ki so bistvenega pomena za uspešno delovanje v današnjem zahtevnem gospodarskem okolju. Kandidati si s prilagajanjem poslovnih sposobnosti, da ustrezajo zahtevam delodajalcev, in predložitvijo zanesljivih dokazov o svojih zmožnostih zagotovijo mednarodno priznanje s strani delodajalcev, izobraževalnih ustanov in poklicnih združenj po vsem svetu. .

Mednarodno usposabljanje LCCI se izvaja na različnih stopnjah, kar kandidatom omogoča usposabljanje na nivoju, ki odgovarja njihovim trenutnim sposobnostim.

LCCi omogoča mednarodno usposabljanje na naslednjih tematskih področjih: